Hemställningsmotion 40/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 40/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ekonomiskt  tillägg för alkoholfria evenemang

 

Enligt en nyligen gjord utvärdering av landskapets alkoholpolitik har målen varit alltför diffusa och åtgärderna följaktligen svaga och verkningslösa. Någon förändring i konsumtionens omfattning kan man inte notera. Med andra ord måste man hitta på nya sätt att påverka konsumtionen.

     En populär form för samhället att stödja turism och annan verksamhet är att bevilja olika typer av evenemangsbidrag. De evenemang som det gäller präglas ofta av ett stark inslag av ölförsäljning och öldrickande. Det förefaller närmast blivit en naturlig koppling mellan evenemang och öl. Det är i sig tvivelaktigt om samhällets skall stödja evenemang som bygger på alkohol.

     Istället borde man överväga att enbart stödja de evenemang som är alkoholfria eller åtminstone ställa ännu högre krav på arrangörerna om alkohol är en del av evenemanget. Ytterligare ett sätt för samhället att påverka evenemangen i detta avseende är att gynna sådana evenemang som är alkoholfria. Ett extra påslag på evenemangsbidraget för alkoholfrihet kunde vara av avgörande betydelse för arrangörernas bedömning om man skall servera alkohol eller inte.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att alkoholfria evenemang beviljas ett särskilt ekonomiskt tillägg utöver det stöd som tillkommer alla arrangörer, organisationer och enskilda som söker bidrag av landskapsstyrelsen.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

Barbro Sundback