Hemställningsmotion 41/2001-2002

Tillhör ärendet: Ett äldreomsorgsprogram
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 41/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Äldreomsorgsprogram

 

Ett av framtidens största utmaningar är den allt större andelen pensionärer. Ålänningarna hör till de som blir äldst i hela världen. Sett i ett nordiskt perspektiv har Åland den högsta andelen äldre äldre ( över 80 år). Fram till år 2030 beräknas drygt 1900 personer i landskapet vara 80 år eller äldre.

     Om man ser detta i belysning av att den yrkesverksamma befolkning blir mindre i relation till pensionärerna är det ganska uppenbart att samhället i fråga om omsorgerna och vården av de äldre redan nu måste initiera politiska ätgärder för att möta de äldres behov och krav på en värdig och aktiv ålderdom.

     Landskapet som är tillsynsmyndighet i detta avseende måste i samråd med kommunerna och tredje sektorn ta tag i frågan och inleda ett planeringsarbete som utmynnar i ett äldreomsorgsprogram och som beaktar de behov som kulminerar 2030.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller jag om

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att ett äldreomsorgsprogram uppgörs och att ekonomiska resurser och nödvändig lagstiftning  i anledning av programmet tas fram.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Barbro Sundback