Hemställningsmotion 6/2001-2002

Tillhör ärendet: En egen åländsk studentexamen
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 6/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Harriet Lindeman

2002-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Egen åländsk studentexamen

 

 

Vid Ålands Lyceum, som är ett studieförberedande teoretiskt gymnasium har de studerande möjlighet att avlägga den finländska studentexamen, som är utformad och godkänd av studentexamensnämnden i Finland. Förutom det kan de studerande avlägga gymnasieexamen vid Ålands Lyceum

     Åland har egen behörighet i utbildningsfrågor och bör därför ses som ett eget ”land” inom detta område. Det vore därför naturligt att det också skulle finnas en egen åländsk studentexamen. Denna examen skall ge garantier för behörighet för studier vid universitet och högskolor såväl nationellt som internationellt på samma sätt som nuvarande finländska studentexamen ger. Någon form av avtal med studentexamensnämnden kunde vara en möjlighet.

     Sedan 1995 har Ålands Lyceum deltagit i ett strukturförsök, som gett större valfrihet än tidigare. Detta har inneburit att de studerande fått skriva det finska språket som frivilligt ämne i den nationella studentexamen. För de studerande, har det utfallit mycket väl och det skulle vara nödvändigt att denna frivillighet permanentas.  Tills vidare är det mycket osäkert hur det kommer att gå, men om vi skulle möjliggöra en egen åländsk studentexamen skulle också denna ovisshet få en slutlig lösning

 

 

Med hänvisning till ovan anförda anhåller vi om

 

att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att utreda förutsättningarna för en egen åländsk studentexamen.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2002

 

 

Harriet Lindeman

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson

Jörgen Strand