Hemställningsmotion 7/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 7/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Harriet Lindeman

2002-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Omhändertagande av animaliskt avfall

 

 

EU medlemskapet har medfört nya restriktioner och regelverk för landskapet vad beträffar slaktning av djur och omhändertagande av animaliskt avfall. Med animaliskt avfall menas bl.a. kroppar av produktionsdjur och slakteriavfall.

     En häst måste till exempel ha en gällande registerbok för att kunna slaktas. De hästar som inte har en registerbok avlivas och grävs ner eller förbränns i en destruktionsanläggning/smådjurskrematorium. Hästar som har behandlats med mediciner som inte är tillåtna för animalieproduktionsdjur kan inte heller slaktas. I och med att man planerar ett eget åländskt hästregister så kommer de flesta hästar att kunna slaktas på vanligt sätt och användas inom livsmedelsproduktionen, men inte alla.

     Eftersom vi inte har en destruktionsanläggning på Åland och EU regelverket inte tillåter kompostering av självdöda djur eller TSE-riskmaterial, är det svårt att göra sig av med avfallet speciellt för små näringsidkare.

     På Åland finns det inte heller någon hållbar beredskap om våra husdjur drabbas av BSE (galna kosjukan), mul- och klövsjukan, VHS eller dylikt vilket leder till att stora mängder djurkroppar måste destrueras. Vi föreslår också att landskapsstyrelsen utreder beredskapen för omhändertagande av döda djurkroppar som inte kan användas inom animalieproduktionen.

 

Med hänvisning till ovan anförda anhåller vi om

 

att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att utreda beredskapen för att ta hand om animaliskt högriskavfall i händelse av smittsam djurepidemi och döda djurkroppar som inte kan användas inom animalieproduktionen.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2002

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson

Dennis Jansson