Hemställningsmotion 9/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 9/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Harriet Lindeman

2002-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagstiftning om patients rätt till förnyad medicinsk  bedömning

 

 

Det har blivit allt vanligare att det finns lagstiftning om möjligheten till en andra medicinsk bedömning, så kallad ”Second Opinion”. Ursprunget finns i USA. I Norden har Island Norge och Sverige lagstiftat om detta.

Lagstiftningen skiljer sig från land till land. Island har en mycket generös lagstiftning medan Sveriges lagstiftning innehåller rätt stora begränsningar.

     För Åland, som är ett litet samhälle med få specialister inom de olika medicinska områdena skulle  en lagstiftning  som möjliggör en förnyad medicinsk bedömning inge en stor trygghet.

 Förtroendet mellan och läkare och patient skulle ytterligare förbättras.  Under nuvarande förhållande kan det uppstå situationer då patienten inte ”vågar” uppsöka annan läkare för att det inte få försämrade relationer till läkarna inom ÅHS. Görs det, så sker  det ofta utan samarbete med den vårdande läkaren inom ÅHS.

     Redan nu innehåller vårt system där patienter remitteras  till Sverige eller Finland en  form av ”Second Opinion”, men det sker utgående från en medicinsk bedömning av vårdande läkare och inte utgående från patientens  önskemål.

     Lagstiftning måste naturligtvis innehålla ett tydligt regelverk som säger när man har rätt till  en andra bedömning av den ställda diagnosen.

     Inom Förtroenderådet har den här frågan diskuterats, och de har i en skrivelse till landskapsstyrelsen framfört åsikten om att LL om patienten ställning och rättigheter borde kompletteras med en ny 2a § som skulle innehålla rätten till ”Second Opinion”.

    

Med hänvisning till ovan anförda anhåller  vi om

 

att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att komma med en lagframställning till lagtingen som möjliggör  patienters rätt till förnyad medicinsk bedömning.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2002

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Dennis Jansson

 

 

Roger Jansson

Jörgen Strand