Komplettering av förslaget till fjärde tilläggsbudget för år 2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Budgetförslag

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 6a/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av förslaget till fjärde tilläggsbudget för år 2020

 

 

 

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens komplettering av förslaget till fjärde tillägg till budgeten för Åland under år 2020.

 

Landskapsregeringen föreslår att till fjärde tilläggsbudgeten fogas en höjning av bevillningsfullmakten för räntestödslån under moment 61500.

 

 

I och med kompletteringen av förslaget till fjärde tilläggsbudget har hittills under år 2020 budgeterats 417.823.000 euro.

 

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande komplettering av förslaget till fjärde tillägg till budgeten för år 2020.

 

 

Mariehamn den 8 september 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Minister

 

 

Torbjörn Eliasson

 

__________________

 

 

 


Sifferstaten i dess helhet med detta kompletteringsförslags ändringar:

Anslag

Inkomster

 tb 2020

 tb 2020

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

Lagtinget

118 000

0

101

Lagtinget

35 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

35 000

0

111

Lagtingets kansli

31 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

31 000

0

112

Lagtingets övriga utgifter

18 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet

18 000

0

120

Landskapsrevisionen

6 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

6 000

0

130

Ålands delegation i Nordiska rådet

28 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

28 000

0

Avdelning 2

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

66 000

-465 000

200

Lantrådet och landskapsregeringens ledamöter

35 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

35 000

0

210

Regeringskansliet

60 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

60 000

0

250

Personalarbete och arbetsmiljö

0

35 000

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd,

personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

0

35 000

270

Radio-och TV-verksamhet

-10 000

-500 000

27000

Radio-och TV-verksamhet (F)

-10 000

-500 000

 

 

 

 

280

Lagberedningen

-19 000

0

28010

Lagberedningen, verksamhet

-19 000

0

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

45 000

105 000

300

Allmän förvaltning

45 000

86 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

45 000

86 000

390

Gemensamma förvaltningskostnader

0

19 000

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

0

19 000

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

77 000

0

400

Allmän förvaltning

77 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

77 000

0

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-6 990 000

-48 000

500

Allmän förvaltning

121 000

0

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

121 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-58 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-58 000

0

535

Utbildningsverksamhet

-7 053 000

0

53510

Utvecklingsarbete inom utbildning

-85 000

0

53520

Högskoleutbildning

-6 968 000

0

540

Kulturarvs- och museiverksamhet

0

-48 000

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

0

-48 000

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

80 000

0

600

Allmän förvaltning

78 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

78 000

0

610

Näringslivets främjande

2 000

0

61100

Ålands landsbygdscentrum

2 000

0

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

1 092 000

0

700

Allmän förvaltning

53 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

53 000

0

740

Ålandstrafiken

9 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

9 000

0

745

Oljeskydd

30 000

0

74500

Oljeskydd

30 000

0

750

Kostnader för sjötrafik

1 000 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

1 000 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

1 006 000

6 910 000

820

Ålands statistik- och utredningsbyrå

46 000

-24 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

46 000

-24 000

822

Datainspektionen

2 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

2 000

0

825

Ålands polismyndighet

425 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

425 000

0

826

Ålands ombudsmannamyndighet

10 000

0

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

10 000

0

827

Lotteriinspektionen

4 000

-4 000

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

4 000

-4 000

831

Upphandlingsinspektionen

3 000

0

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

3 000

0

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

74 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

71 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

verksamhet

3 000

0

850

Högskolan på Åland

0

6 938 000

85000

Högskolan på Åland

0

6 938 000

851

Ålands folkhögskola

24 000

0

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

24 000

0

852

Ålands musikinstitut

4 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

4 000

0

855

Ålands gymnasium

340 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

340 000

0

856

Ålands sjösäkerhetscentrum

20 000

0

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

20 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-60 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-60 000

0

865

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp

8 000

0

86500

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet

8 000

0

870

Fordonsmyndigheten

31 000

0

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

31 000

0

872

Vägunderhållsverksamhet

35 000

0

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

35 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

873

Verkstad och lager

40 000

0

87300

Verkstad och lager, verksamhet

40 000

0

Verksamhet sammanlagt

-4 506 000

6 502 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

0

0

615

Främjande av livsmedelsproduktion

0

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

0

0

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

750 000

0

747

Övrig trafik

750 000

0

74700

Understöd för övrig trafik

750 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-10 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-10 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-10 000

0

Överföringar sammanlagt

740 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

-855 000

-33 856 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

-33 551 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

-33 551 000

892

Finansiella poster

-900 000

-305 000

89200

Finansiella poster (F)

-900 000

-405 000

89230

Landskapets fastighetsverk

0

100 000

893

Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

45 000

0

89300

Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

45 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

-855 000

-33 856 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-265 000

59 550 000

9340

Särskilda understöd, lån och investeringar

-265 000

59 550 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-265 000

0

934080

Övriga lån (F)

0

59 550 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-15 000

0

9540

Kulturarvs- och museiverksamhet

-15 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-15 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-470 000

0

9825

Ålands polismyndighet

-470 000

0

982500

Investeringar (R)

-470 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-750 000

59 550 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-5 371 000

32 196 000


 

Detaljmotivering - Överföringar

600 Näringsavdelningens förvaltningsområde

615 Främjande av livsmedelsproduktion

61500 Främjande av livsmedelsproduktion (R)

Organisation: 61500 Främj av livsmedelsproduktion    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro   

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Intäkter

 

 

 

 

Kostnader

-1 106 521

-659 000

 

 

Anslag netto

-1 106 521

-659 000

 

 

Budgetmotivering

Föreslås en höjning av bevillningsfullmakten för lån med räntestöd.

Fullmakt

I grundbudgeten för år 2020 finns en bevillningsfullmakt för lån med räntestöd om högst 1.500.000 euro. Föreslås en höjning av bevillningsfullmakten för lån med räntestöd med 1.000.000 euro så att den totalt uppgår till högst 2.500.000 euro. Höjningen föreslås då efterfrågan på investeringsstöd och genomförandet av större investeringsprojekt ökat vilket tyder på en positiv utveckling för näringen och livsmedelsförädlingen på Åland.

Räntestödslånen beviljas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Räntestöd kan beviljas för lån vid produktionsinvesteringar i byggnader samt för visst lösöre i enlighet med LL (2016:29) om finansiering av landsbygdsnäringar. Räntestöd i samband med investeringar är ett komplement till investeringsstödet till jordbruket inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammet under moment 62300. Lånen förmedlas av kreditinstitut på Åland och räntestödet varierar med marknadsräntorna och är maximalt 3 procent. Saldot på utestående räntestödskrediter för investeringar var 10.661.300 euro per 30.4.2020. En höjning av bevillningsfullmakten ger inga kostnadseffekter för budgeten under moment 61500 under detta år.


 

Bilaga

Förslaget till fjärde tilläggsbudget i dess helhet inklusive detta kompletteringsförslag.

Sammandrag

Bokslut 2019

Budget 2020

Tb 1 - 3 2020

Förslag tb 4 2020

Försäljningsintäkter

9 313 360

9 607 645

 

68 000

Avgiftsintäkter

9 400 228

9 316 225

 

-504 000

Erhållna bidrag

2 273 275

975 400

 

 

Övr verksamh intäkt

1 460 258

1 007 730

 

 

Summa Verksamhetens intäkter

22 447 121

20 907 000

 

-436 000

Löner o arvoden

-88 404 395

-92 711 254

-1 594 888

898 403

Pensionskostnader

-15 408 471

-16 883 472

-476 624

163 509

Övr lönebikostnader

-1 015 120

-990 673

-266 743

2 893

Summa Lönebikostnader

-16 423 591

-17 874 145

-743 367

166 402

Personalersättningar

1 345 650

1 011 200

 

 

Summa Personalkostnader

-104 223 613

-109 353 194

-2 338 255

1 064 805

Köp av tjänster

-53 118 598

-53 470 968

-7 743 045

251 560

Material förnödenh

-19 831 566

-18 916 344

-1 254 700

1 102 635

Övr verksamh kostn

-23 835 461

-25 676 495

-225 000

58 000

Summa Verksamhetens kostnader

-201 009 237

-207 417 000

-11 561 000

2 477 000

Pensionsintäkter

17 700 000

19 100 000

 

 

Pensionskostnader

-35 076 941

-37 260 000

 

 

Summa Pensioner

-17 376 941

-18 160 000

 

 

Summa Pensionsint o kostn

-17 376 941

-18 160 000

 

 

Överföring fr EU

3 454 873

4 176 000

 

0

Återbet av överf

42 429

55 000

 

 

Övr ink o kap överf

235 528

393 000

 

 

Summa Intäkt ink o kap

3 732 830

4 624 000

 

0

Summa Intäkt ink o kap öv

3 732 830

4 624 000

 

0

Undervisn kultur idr

-11 471 549

-12 106 000

-300 000

0

Soc hälsovård utksk

-38 917 017

-40 088 000

-11 852 000

-10 000

Arbetsmarknad

-225 882

-330 000

 

 

Bostadsproduktion

-422 015

-250 000

 

0

Primärnäringar

-10 255 780

-11 680 000

 

 

Övrigt näringsliv

-5 040 504

-6 227 000

-10 650 000

750 000

Allmänna stöd

-18 555 908

-18 361 000

-3 700 000

 

Övriga ink kap överf

-6 706 146

-9 029 000

-305 000

 

Summa Utgift ink o kap öv

-91 594 801

-98 071 000

-26 807 000

740 000

Summa Kostn ink o kap öv

-91 594 801

-98 071 000

-26 807 000

740 000

Summa Verksamhetsbidrag

-283 801 030

-298 117 000

-38 368 000

2 781 000

Intäkter skattenatur

269 540 722

271 487 000

 

-33 551 000

Summa Skatteinkomster

269 540 722

271 487 000

 

-33 551 000

Ränteintäkter

1 232 225

666 000

 

 

Övr finansiella int

27 897 138

46 149 000

 

-305 000

Räntekostnader

-33 007

-11 000

 

 

Övr finansiella kost

-229 563

-166 000

 

-900 000

Summa Finansiella intäkter och kostnader

28 866 794

46 638 000

 

-1 205 000

Summa Årsbidrag

14 606 485

20 008 000

-38 368 000

-31 975 000

Avskrivn enl plan

-9 032 467

-10 000 000

 

0

Summa Av- och nedskrivningar

-9 032 467

-10 000 000

 

0

Extraordinära intäkt

183 269

 

 

 

Summa Extraordinära poster

183 269

 

 

 

Summa Räkenskapsperiodens resultat

5 757 287

10 008 000

-38 368 000

-31 975 000

Ökning eller minskning av reserver

-7 810 170

-19 840 000

32 843 000

 

Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott

-2 052 883

-9 832 000

-5 525 000

-31 975 000

Organisation: Budgetansvar - struktur    År: 2020    Budgettyp: Budget    Budgetversion: V2    Enhet: Euro