Kulturutskottets betänkande 2/2004-2005

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2004-2005

 

Datum

 

Kulturutskottet

2004-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Utökad idrott alternativt idrottslinje på gymnasieskolan

·      Hemställningsmotion nr 25/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Lagtingsledamot Brage Eklund m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att genomföra en satsning på utökad idrott alternativt en idrottslinje på gymnasienivå.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen under sommaren 2004 fattat beslut om att det vid Ålands lyceum skall erbjudas ett studieprogram med inriktningen idrott och hälsa. De elever som väljer den här inriktningen får möjlighet att fördjupa och utveckla sina kunskaper och sin medvetenhet om gymnastikens och idrottens betydelse för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. De studerande skall även ha möjlighet att i sitt studieprogram bedriva specialträning inom någon idrott. Studierna inom inriktningen genomförs i samarbete med Ålands idrottsförbund.

     Eftersom den satsning som efterlyses i motionen kommer att genomföras föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 mars 2004 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Lars Selander och avdelningschefen Yvonne Eliasson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren (delvis), ledamöterna Johan Ehn och Camilla Gunell samt ersättarna Raija-Liisa Eklöw och Veronica Thörnroos (delvis).

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 25/2003-2004.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 november 2004

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson