Kulturutskottets betänkande 4/2009-2010

Tillhör ärendet: Religionskunskap i grundskolan
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2009-2010

 

Datum

 

Kulturutskottet

2010-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Religionskunskap i grundskolan

·      Landskapsregeringens framställning nr 17/2009-2010

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ändring av grundskolelagen för landskapet Åland. Genom förslaget får en elev som inte tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan möjlighet att delta i den undervisning i religionskunskap som grundskolan ordnar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 mars 2010 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Britt Lundberg och byråchefen Stina Colérus.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, vice ordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna Margaret Lundberg och Runar Karlsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

 

 

 

Mariehamn den 23 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson