Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2021-2022

Tillhör ärendet: Ändring av tjänstemannalagen
Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2021-2022

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2022-05-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändring av tjänstemannalagen

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 13/2021-2022

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar av tjänstemannalagen. Genom ändringarna genomförs arbetsvillkorsdirektivet och direktivet om balans mellan arbete och privatliv och anpassas lagstiftningen till de ändringar som gjorts i sjukförsäkringslagen för att genomföra familjeledighetsreformen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet konstaterar att förslaget enbart implementerar två EU-direktiv och att det inte medför några stora materiella ändringar eftersom likartade regler redan finns i tjänstekollektivavtalen eller redan tillämpas i praktiken.

     En större revidering av tjänstemannalagen pågår och utskottet emotser den nya lagen. Utskottet ställer sin förhoppning till att bland annat frågan om de visstidsanställningar inom både offentlig och tredje sektor, vilka är beroende av årliga anslag i budgeten, ska få en tillfredsställande lösning i samband med den totala översynen av tjänstemannalagen.  

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 mars 2022 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört minister Roger Höglund, avtalschefen Tiina Robertsson samt personalcheferna Pia Hollsten-Friman och Terese Åsgård. 

     I ärendets avgörande behandling deltog ordförande Rainer Juslin, viceordföranden Jan Salmén, ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Liz Mattsson, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 17 maj 2022

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson