Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2017-2018

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2018-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Lastning av fordon i yrkesmässig trafik

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 15/2017-2018

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att trafiklagstiftningen ändras med beaktande av den Europeiska unionens bestämmelser om högsta tillåtna vikter för fordon. I enlighet med den Europeiska unionens direktiv 96/53/EG, ändrat genom direktiv 2015/719/EU ska medlemsländerna ha anordningar och strukturer för kontroll av om fordon har överskridit den högsta tillåtna vikten.

 

Utskottets synpunkter

 

Lag- och kulturutskottet välkomnar översynen av ansvarsfördelningen vid lastning i yrkesmässig trafik. Mycket av det som nämns i lagförslagen är redan praxis idag men med tanke på trafiksäkerheten är det bra att ansvarsfördelningen preciseras och att de årliga kontrollerna blir obligatoriska.

     Lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 mars 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört minister Mika Nordberg och avdelningschef Yvonne Österlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen oförändrade.

 

 

 

 

 

    

Mariehamn den 5 april 2018

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Pia Rothberg-Olofsson