Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2017-2018

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2018-06-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Åländsk representation i Europaparlamentet

·       Talmanskonferensens framställning TMK 6/2017-2018

 

INNEHÅLL

Talmanskonferensens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Talmanskonferensens förslag

 

Talmanskonferensen föreslår att lagtinget väcker ett initiativ i enlighet med självstyrelselagens 22 § i ett ärende som hör till rikets lagstiftningsbehörighet.

     Initiativet syftar till en ändring av vallagen så att Åland utgör en valkrets i valet till Europaparlamentet. Åland har en legitim rätt till inflytande i EU och genom förslaget skulle Finland uppfylla tidigare givna löften om en utveckling av Ålands representation i Europaparlamentet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar till fullo självstyrelsepolitiska nämndens och talmanskonferensens åsikt i fråga om Ålands rättmätiga krav på representation i Europaparlamentet som kompensation för den behörighetsöverföring som skedde genom EU-medlemskapet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 juni 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget godkänner förslaget i talmanskonferensens framställning utan ändringar.

 

Mariehamn den 7 juni 2018

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson