Lag- och kulturutskottets betänkande 18/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Pensionsbestämmelser för grundskolelärare

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn och landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare föreslås kompletterade så att pensionsskyddet för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolan, som idag regleras i grundskolelagen, från den 1 januari 2021 regleras i dessa lagar.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget innebär att pensionsbestämmelserna för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolan flyttas från speciallagen till de allmänna pensionslagarna men att själva pensionsbestämmelserna förblir oförändrade. Utskottet föreslår därför att lagtinget antar lagförslagen utan ändringar.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 juni 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg samt ersättaren Gyrid Högman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrade lydelser.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 28 augusti 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson