Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2013-2014

Tillhör ärendet: Korrigering av vallagen
Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2013-2014

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2014-06-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Korrigering av vallagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 11/2013-2014

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att vissa felaktiga hänvisningar i landskapslagen om lagtingsval och kommunalval korrigeras.

     Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015, så att den kan tillämpas vid nästa lagtings- och kommunalval.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet som inte har några invändningar mot förslaget, föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 maj 2014 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över lagförslaget.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé, ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Roger Slotte och Åke Mattsson samt ersättaren Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

Mariehamn den 5 juni 2014

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson