Lagförslag 10/2014-2015

Tillhör ärendet: Barnbilstol
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 10/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-03-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bilbarnstol

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregering föreslår att ändring görs i 61 § 2 mom. vägtrafiklagen för landskapet Åland. Enligt förslaget ska barn som är kortare än 135 centimeter och som färdas i en personbil, en paketbil eller en lastbil använda bilbarnstol, bälteskudde eller någon annan integrerad eller icke-integrerad fasthållningsanordning som passar till barnets längd och vikt. Fasthållningsanordningen ska vara godkänd i enlighet med Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03 eller direktiv 77/541 EEG eller Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 129 eller någon senare anpassning av nämnda föreskrift eller direktiv.


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Gällande lagstiftning. 3

Vägtrafiklagen för landskapet Åland. 3

2. Bakgrunden till lagändringen. 3

3. Förslagets verkningar 3

Lagtext 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 61 § vägtrafiklagen för landskapet Åland  4

Parallelltexter 5

 


 

Allmän motivering

 

1. Gällande lagstiftning

 

Vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

Enligt 61 § 2 mom. vägtrafiklagen för landskapet Åland (1983:27) ska barn som är kortare än 135 centimeter och som färdas i en personbil, en paketbil eller en lastbil använda bilbarnstol, bälteskudde eller någon annan integrerad eller icke- integrerad fasthållningsanordning som passar till barnets längd och vikt. Fasthållningsanordningen ska vara godkänd i enlighet med Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03 eller direktiv 77/541/EEG eller någon senare anpassning av nämnda föreskrift eller direktiv.

 

2. Bakgrunden till lagändringen

 

Enligt artikel 1 a  i i rådets direktiv 91/671 EEG europeiska kommissionens genomförandedirektiv 2014/37/EU av den 27 februari 2014 om ändring av obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon ska fasthållningsanordningen vara godkänd i enlighet med Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03, eller direktiv 77/541 EEG eller Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrifter nr 129 eller någon senare anpassning av nämnda föreskrift eller direktiv.

 

3. Förslagets verkningar

 

Lagen förutsätter att fasthållningsanordningar ska vara godkända i enlighet med ovan nämnda bestämmelser varför återförsäljarna ska se till att de bilbarnstolar som marknadsförs och säljs i landskapet ska uppfylla sagda krav. Detta för sin del medför en bättre trafiksäkerhet för barnen.

     Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser för jämställdheten eller miljö.

 

 


 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 61 § vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 61 § 2 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2007/6, som följer:

 

61 §

Användning av bilbälte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Barn som är kortare än 135 centimeter och som färdas i en personbil, en paketbil eller en lastbil ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller någon annan integrerad eller icke - integrerad fasthållningsanordning som passar till barnets längd och vikt. Fasthållningsanordningen ska vara godkänd i enlighet med Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrifter nr 44/03 eller direktiv 77/541/ EEG eller Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrifter nr 129 eller någon senare anpassning av nämnda föreskrift eller direktiv. Om barnet färdas tillfälligt i ett fordon i vilket någon särskild fasthållningsanordning inte medförs ska barnet i stället använda bilbältet när det är möjligt och sitta på ett annat säte än framsätet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 mars 2015

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Veronica Thörnroos

 


Parallelltexter

 

Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 10/2014-2015