Lagtingets beslut 1/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 1/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-01-25

LF 5/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2019:28) om en reform av kommunstrukturen på Åland.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 25 januari 2021

 

 

 

Bert Häggblom 

Talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman