Lagtingets beslut 105/2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 105/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-11-22

LF 36/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 59 § körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 59 § körkortslagen (2015:88) för Åland som följer:

 

59 §

Godkännande av alkolås

     För att ett alkolås ska få säljas, överlåtas eller användas på Åland enligt denna lag ska det uppfylla de krav som anges i lagen om alkolås (FFS 730/2016).

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 22 november 2017

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman