Lagtingets beslut 14/2007

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 142/2007

 

Datum

Ärende

 

2007-12-14

FR 4/2007-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut upphävs 2b § tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2007/101.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 14 december 2007

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman