Lagtingets beslut 14/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 14/2021

 

Datum

Ärende

 

2020-02-03

BF02/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Femte tillägg till budgeten för år 2020

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående femte tillägg till Ålands budget för år 2020:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2020

 tb 2020

 

 

 

 

VERKSAMHET

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

70 000

0

390

Gemensamma förvaltningskostnader

70 000

0

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

70 000

0

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

0

100 000

400

Allmän förvaltning

0

100 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

0

100 000

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

20 000

4 676 000

825

Ålands polismyndighet

20 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

20 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

0

4 676 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

0

4 676 000

Verksamhet sammanlagt

90 000

4 776 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER

OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

-6 111 000

1 652 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

1 652 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

1 652 000

 

 

 

 

892

Finansiella poster

-5 080 000

0

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

-5 080 000

0

 

 

 

 

893

Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

-1 031 000

0

89300

Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

-1 031 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

-6 111 000

1 652 000

 

 

 

 

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-70 000

0

9390

Gemensamma förvaltningskostnader

-70 000

0

939000

IT-systemanskaffningar (R)

-70 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-20 000

304 000

9825

Ålands polismyndighet

-20 000

0

982500

Investeringar (R)

-20 000

0

9840

Ålands hälso- och sjukvård

0

304 000

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

0

304 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-90 000

304 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-6 111 000

6 732 000

 

 

 

 

 

 

     Mariehamn den 3 februari 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman