Lagtingets beslut 16/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 16/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-05-30

BF 3/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Första tilläggsbudget för år 2016

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år 2016:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2016

 tb 2016

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-8 000

100 000

210

REGERINGSKANSLIET

-43 000

100 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-43 000

100 000

215

KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

35 000

0

21500

Kommunikationsverksamhet

10 000

21510

Ålandskontoret i Helsingfors, verksamhet

25 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

77 000

0

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

77 000

0

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

77 000

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

0

0

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

NINGSOMRÅDE

-193 000

150 000

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-43 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-43 000

430

ALLMÄN MILJÖVÅRD

-100 000

100 000

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-100 000

100 000

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-50 000

50 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-50 000

50 000

Avdelning 5

 

 

 

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

470 000

-35 000

530

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

470 000

-35 000

53000

Kostnader för skolfartyg

470 000

-35 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47 000

0

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

47 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

47 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

237 000

0

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

6 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

6 000

740

ÅLANDSTRAFIKEN

14 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

14 000

745

OLJESKYDD

24 000

0

74500

Oljeskydd

24 000

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

125 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

82 000

75030

Upphandling av linfärjetrafik

43 000

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

68 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

47 000

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, broar, hamnar och byggnader

21 000

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

479 000

-46 000

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

11 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

11 000

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

-10 000

0

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

-10 000

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

650 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

650 000

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

44 000

7 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

39 000

7 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

5 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

113 000

0

85000

Högskolan på Åland

113 000

855

ÅLANDS GYMNASIUM

140 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

140 000

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-557 000

35 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-557 000

35 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

88 000

-88 000

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten,

verksamhet

88 000

-88 000

Verksamhet sammanlagt

1 109 000

169 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

0

0

34000

Särskilda stöd och lån

0

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

0

0

35000

Penningautomatmedel (R)

0

Avdelning 4

 

 

 

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

NINGSOMRÅDE

93 000

0

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

93 000

0

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)

93 000

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-140 000

0

520

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-140 000

0

52000

Grundskoleväsendet (F)

-140 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-130 000

0

715

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

0

0

71510

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

0

720

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-320 000

0

72010

Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF)

-320 000

747

ÖVRIK TRAFIK

190 000

0

74700

Understöd för övrig trafik

190 000

Överföringar sammanlagt

-177 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-40 000

698 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

408 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

408 000

892

FINANSIELLA POSTER

0

0

89230

Landskapets fastighetsverk

0

 

 

 

 

893

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

-40 000

290 000

89300

Av- och nedskrivningar (F)

-40 000

290 000

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

-40 000

698 000

 

 

 

 

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

 

 

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

0

0

939000

IT-systemanskaffningar (R)

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

NINGSOMRÅDE

-169 000

0

9440

NATURVÅRD

-169 000

0

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-169 000

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

 

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

76 000

0

9530

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN

76 000

0

953000

Investeringar i skolfartyg (R)

76 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

0

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

0

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

0

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

0

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-16 000

0

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

60 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

60 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-76 000

0

985600

Ålands sjösäkerhetscentrum, investeringar (R)

-76 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-109 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

783 000

867 000

 

 

     Mariehamn den 25 maj 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman