Lagtingets beslut 22/2015

Tillhör ärendet: Ändring av ministerförsäkran
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 22/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-04-15

LF 11/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om Ålands landskapsregering

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 35 § lagtingsordningen anger, ändras 9 § landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering:

 

9 §

     Innan lantrådet och ministrarna tillträder sina uppdrag, ska de i landskapsregeringen, i närvaro av lagtingets talman och landshövdingen eller företrädare för dem, avge denna försäkran: ”Jag N.N. försäkrar att jag i utövningen av mitt uppdrag i Ålands landskapsregering efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.”

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 15 april 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman