Lagtingets beslut 27/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 27/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-04-25

LF 15/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 3 § landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen ett nytt 4 mom. som följer:

 

3 §

Besiktningsmäns medverkan vid tekniska vägkontroller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I 68a § vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland finns bestämmelser om viktövervakningen i trafiken, vilken kan genomföras av polisen vid teknisk vägkontroll som avses i denna paragraf.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

 

 

     Mariehamn den 25 april 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman