Lagtingets beslut 29/2015

Tillhör ärendet: Ny körkortslagstiftning
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 29/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-05-27

LF 5/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 43 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 43 § landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon sådan den lyder i landskapslag 2004/7 som följer:

 

43 §

Tillfälligt införande i landskapet av moped

     Om en person som fyllt 15 år och som har sin permanenta bosättningsort utanför landskapet till landskapet inför en moped är han berättigad att använda mopeden i landskapet under högst ett år förutsatt att för mopeden tecknats trafikförsäkring som gäller i landskapet och att det i hemlandet är tillåtet att framföra moped utan körkort eller annan därmed jämförlig handling. Med permanent bosättningsort avses i denna lag detsamma som i 2 § körkortslagen (20xx:xx) för Åland.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 27 maj 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman