Lagtingets beslut 30/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 30/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-05-22

BF 3/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Första tilläggsbudget för landskapet Åland år 2019

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2019:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2019

 tb 2019

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-70 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-70 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-70 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

NINGSOMRÅDE

-150 000

50 000

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-85 000

50 000

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-85 000

50 000

516

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL

VERKSAMHET

-55 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-55 000

0

 

540

KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET

-10 000

0

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

-10 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-90 000

0

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-50 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-50 000

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

-40 000

0

64000

Främjande av skogsbruket

-40 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

299 000

-31 000

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

339 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

339 000

0

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-40 000

-31 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-13 000

-31 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

verksamhet

-27 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

1 138 000

0

85000

Högskolan på Åland

1 138 000

0

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-1 138 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-1 138 000

0

 

 

 

 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

0

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-22 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd

22 000

0

Verksamhet sammanlagt

-11 000

19 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

330

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA

0

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

0

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

OMRÅDE

-60 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-60 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-60 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

NINGSOMRÅDE

-12 000

0

520

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN

-12 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

-12 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-60 000

0

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-60 000

0

61000

Näringslivets främjande (R)

-60 000

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-79 000

0

751

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-79 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-79 000

0

Överföringar sammanlagt

-211 000

0

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

-571 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

-571 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

-571 000

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

0

-571 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

 

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

55 000

0

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

55 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

55 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-395 000

0

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-350 000

0

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-350 000

0

9860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-45 000

0

986000

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet,

investeringar (R)

-45 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-340 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-562 000

-552 000

 

 

     Mariehamn den 22 maj 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman