Lagtingets beslut 3/2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 3/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-03-07

BF02/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Tredje tilläggsbudget för år 2017

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2017:

    

 

 

 

 

Anslag

Inkomster

 tb 2017

 tb 2017

VERKSAMHET

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

100 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

100 000

0

39000

It-drifts- och utvecklingskostnader (R)

100 000

0

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

29 000

0

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

29 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

29 000

0

Verksamhet sammanlagt

129 000

0

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

0

0

240

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

0

0

24010

Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och

räddningsväsendet (R)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslag

Inkomster

 

 

tb 2017

tb 2017

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-212 000

0

520

GRUNDSKOLEVÄSENDET

-212 000

0

52000

Grundskoleväsendet (F)

-212 000

0

Överföringar sammanlagt

-212 000

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

9 745 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

9 745 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

9 745 000

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

0

9 745 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-10 100 000

0

9350

PENNINGAUTOMATMEDEL

-10 000 000

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R )

-10 000 000

0

9390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-100 000

0

939000

It-systemanskaffningar (R)

-100 000

0

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

9 971 000

0

9825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-29 000

0

982500

Ålands polismyndighet, investeringar (R)

-29 000

0

Anslag

Inkomster

 

 

tb 2017

tb 2017

 

 

 

 

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

10 000 000

0

984010

Byggande av geriatrisk klinik med penningautomatmedel (R)

10 000 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-129 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-212 000

9 745 000

 

 

     Mariehamn den 7 mars 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman