Lagtingets beslut 3/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 3/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-01-22

BF03/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Första tilläggsbudget för landskapet Åland år 2020

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2020:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2020

 tb 2020

VERKSAMHET

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-50 000

0

670

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

-50 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen

-50 000

0

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-67 000

0

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-67 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-67 000

0

Verksamhet sammanlagt

-117 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-117 000

0

 

 

     Mariehamn den 22 januari 2020

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Ingrid Zetterman

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman