Lagtingets beslut 35/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 35/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-06-03

LF 18/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 50 § 1 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland sådant det lyder i landskapslagen 2007/6 som följer:

 

50 §

Undantagsbestämmelser

     I brådskande uppdrag får förare av utryckningsfordon och förare av for-don i polis-, tull- och gränsbevakningsuppgifter avvika från de trafikregler och hastighetsbegränsningar som inte särskilt gäller föraren, om nödvändig försiktighet iakttas. Föraren ska dock följa tecken och anvisningar av en polisman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 3 juni 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman