Lagtingets beslut 36/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 36/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-05-27

BF04/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Andra tilläggsbudget för år 2015

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för år 2015:

    

Anslag

tb 2015

Inkomster

 tb 2015

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

0

0

210

REGERINGSKANSLIET

0

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

0

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

0

390

ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE

POSTER

0

0

39050

Förändring av semesterlöneskuld (F)

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

OMRÅDE

0

0

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

0

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

0

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-117 000

0

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-117 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-117 000

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

0

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

0

 

 

 

 

 

 

 

 

8

FRISTÅENDE ENHETER

0

-140 000

830

FASTIGHETSBYRÅN

0

-140 000

83000

Fastighetsbyrån, verksamhet

-140 000

8

MYNDIGHETER

-4 033 000

26 000

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-4 301 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-4 301 000

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-1 394 000

0

85000

Högskolan på Åland

-1 394 000

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-20 000

20 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-20 000

20 000

855

ÅLANDS GYMNASIUM

1 682 000

6 000

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

1 682 000

6 000

Verksamhet sammanlagt

-4 150 000

-114 000

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-13 000

0

270

RADIO- OCH TV-VERKSAMHET

-13 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-13 000

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

0

0

35000

Penningautomatmedel (R)

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

OMRÅDE

-300 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-100 000

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-100 000

460

AVFALLSHANTERING

-200 000

0

46000

Avfallshantering

-200 000

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

NINGSOMRÅDE

-240 000

0

560

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-240 000

0

56000

Europeiska Unionen - socialfonden

-240 000

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-35 000

0

610

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

0

0

61000

Näringslivets främjande (R)

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-35 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

-35 000

8

MYNDIGHETER

0

0

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYN-

 

DIGHET

0

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

0

Överföringar sammanlagt

-588 000

0

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

Avdelning 9

890

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

 

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

4 200 000

287 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

287 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

287 000

893

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

4 200 000

0

89300

Av- och nedskrivningar (F)

4 200 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

4 200 000

287 000

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

117 000

50 000

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

0

50 000

975000

Fartygs- och färjinvesteringar (R)

50 000

9760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

117 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

117 000

8

FRISTÅENDE ENHETER

0

50 000

9830

FASTIGHETSBYRÅN

0

50 000

983000

Ombyggnader och renoveringar (R)

50 000

8

MYNDIGHETER

-53 000

0

9855

ÅLANDS GYMNASIUM

-53 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-53 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

64 000

100 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-474 000

273 000

 

 

     Mariehamn den 27 maj 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman