Lagtingets beslut 39/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 39/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-06-12

LF 23/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2a § 1 mom. 2 punkten, 61 § 1 mom. och 62 § 1 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland sådana de lyder i landskapslagen 2007/6 som följer:

 

2a §

Definitioner på fordon

     I denna lag avses med:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) motordrivet fordon, ett fordon som drivs med motor; motordrivna fordon är bilar, motorcyklar, mopeder samt andra fordon i kategori L och traktorer, traktorbilar, motorredskap och terrängfordon;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

61 §

Användning av bilbälte

     Den som färdas i en personbil, en paketbil, en lastbil, en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri, en traktorbil eller en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri ska sitta på en sittplats som är utrustad med bilbälte om en sådan plats är tillgänglig och använda bältet. Den som färdas i en buss på en sittplats som är utrustad med bilbälte ska använda bältet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

62 §

Användning av skyddshjälm

     Förare och passagerare på en motorcykel, en moped, tre- eller fyrhjuliga motordrivna fordon utan karosseri och en snöskoter ska använda skyddshjälm av godkänd typ när fordonet är i rörelse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 31 mars 2021.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 12 juni 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman