Lagtingets beslut 4/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 4/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-01-23

BF02/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Första tilläggsbudget för år 2015

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år 2015:

    

Anslag tb 2015

Inkomster tb 2015

 

ÖVERFÖRINGAR

 

 

 

Avdelning 4

 

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-34 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-70 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-70 000

415

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

36 000

0

41500

Understöd för kommunernas sociala tjänster (F)

36 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-34 000

 

0

 

 

     Mariehamn den 23 januari 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman