Lagtingets beslut 40/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 40/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-06-12

LF 23/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 10 § landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon sådan den lyder i landskapslagen 2018/3 en ny g punkt och till lagen en ny 17 § i stället för den 17 § som upphävdes genom landskapslagen 2018/3 som följer:

 

10 §

Frekvens för kontrollbesiktning

     Kontrollbesiktning av fordon ska ske enligt följande:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     g) Traktorbil: första gången senast fjorton månader efter den månad då fordonet registrerades som traktorbil och därefter senast fjorton månader efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.

 

17 §

Ändringsbesiktning och tillfällig registrering av personbil till traktorbil

     Vid ändringsbesiktning och tillfällig registrering av en personbil till traktorbil ska fordonets registreringsskyltar bytas ut mot registreringsskyltar för traktorbil. De ursprungliga registreringsskyltarna ska förvaras hos Fordonsmyndigheten.

     Traktorbilen ska förses med en hastighetsregulator som ska vara inställd så att traktorbilen inte kan framföras med högre hastighet än 50 km/h.

     I fordonsregistret ska det antecknas att fordonet försetts med registreringsskyltar för traktorbil, hastighetsregulator och typgodkänd LGF-skylt.

     Fordonsmyndigheten får meddela föreskrifter om kontroll och installation av hastighetsregulatorer.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 31 mars 2021.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 12 juni 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman