Lagtingets beslut 41/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 41/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-06-12

LF 23/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland en ny 11a § som följer:

 

11a §

Fordonsförseelse

     Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att föra ett ändrat fordon till ändringsbesiktning eller en fordonskombination till kopplingsbesiktning, underlåter att registrera ett fordon på Åland trots att ägaren eller innehavaren har sin permanenta bosättningsort i landskapet eller bryter mot kravet på användning, fastsättning eller skötsel av registreringsskyltar ska för fordonsförseelse dömas till böter.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 12 juni 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman