Lagtingets beslut 43/2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 43/2006

 

Datum

Ärende

 

2006-06-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Första tilläggsbudget för år 2006

 

     På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år 2006:

    

 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

33.80.

POSTEN PÅ ÅLAND

0

33.80.23.

Posten på Åland

0

 

 

 

 

Avdelning 34

 

 

 

 

34.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

96 000

 

 

 

34.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

96 000

34.10.31.

Inkomst av danaarv

96 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

130 000

 

 

 

36.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

130 000

36.48.23.

Inkomster för kvalitet i service och värdskap

130 000

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

157 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

157 000

38.10.04.

Inkomster av oljesanering

132 000

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden

25 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

8 972 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

3 118 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

2 110 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

1 008 000

 

 

 

39.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

5 854 000

39.98.99.

Föregående års överskott

5 854 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

9 355 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-101 000

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

-70 000

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

-70 000

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-20 000

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning

-20 000

 

 

 

43.32.

LANDSKAPSALARMCENTRALEN

-11 000

43.32.20.

Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR)

-11 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-86 000

 

 

 

44.10.

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-96 000

44.10.31.

Överföring av danaarv

-96 000

 

 

 

44.20.

PENNINGAUTOMATMEDEL

10 000

44.20.51.

Projektbidrag ur penningautomatmedel

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

 

OMRÅDE

-810 000

 

 

 

45.15.

AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

0

45.15.33.

Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård

0

 

 

 

45.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-540 000

45.54.31.

Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder

-10 000

45.54.60.

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

-430 000

45.54.77.

Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran (R)

-100 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-270 000

45.70.74.

Byggnadsinvesteringar (R)

-270 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

 

 

NINGSOMRÅDE

-331 000

 

 

 

46.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

-35 000

46.01.04.

Utvecklingsarbete (VR)

-35 000

46.01.06.

Integration och mångkulturellt befrämjande (VR)

0

 

 

 

46.05.

FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

-8 000

46.05.55.

Understöd åt Bild- och formskolan

-8 000

 

 

 

46.09.

ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

0

46.09.26.

Projekt för kultur i skärgården

0

46.09.59.

Övrig kulturell verksamhet

0

 

 

 

46.11.

PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH

 

 

IDROTT

-10 000

46.11.52.

Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete

-10 000

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

-14 000

46.17.05.

Utgifter för åländska studerande i Norden (F)

-14 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

-48 000

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

-48 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

0

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

-130 000

46.48.23.

Utgifter för kvalitet i service och värdskap (VR)

-130 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-86 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

49 000

46.55.74.

Grundreparationer och ombyggnader (R)

-135 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-2 215 000

 

 

 

47.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

47.01.01.

Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-1 540 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

0

47.03.25.

Åland i Helsingfors (VR)

-160 000

47.03.47.

Finansieringsstöd för företag i skärgården

0

47.03.85.

Produktutvecklingslån (R)

0

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

-1 380 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

0

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

0

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

0

47.24.44.

Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F)

0

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

 

 

MYNDIGHET

-175 000

47.30.20.

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR)

-120 000

47.30.23.

Arbeta och bo på Åland (VR)

-25 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-30 000

 

 

 

47.52.

SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR

-500 000

47.52.77.

Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R)

-200 000

47.52.79.

Golfbaneprojekt i skärgården (R)

-300 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-644 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-468 000

48.10.04.

Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F)

-18 000

48.10.40.

Understöd för flygtrafik (R)

-300 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-150 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-176 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-176 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

 

 

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-5 168 000

 

 

 

49.95.

UTJÄMNINGSFOND

-2 500 000

49.95.90.

Överföring till utjämningsfond

-2 500 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-2 668 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-2 668 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-9 355 000

 

 

     Mariehamn den 5 juni 2006

 

 

 

Barbro Sundback

talman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman

 

 

Johan Ehn

vicetalman