Lagtingets beslut 43/2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 43/2011

 

Datum

Ärende

 

2011-06-07

FR 19/2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Första tilläggsbudget för år 2011

 

     På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år 2011:

    

 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-3 000

 

 

 

36.35.

ÅLANDS LYCEUM

-8 000

36.35.20.

Ålands lycum - verksamhetsinkomster

-8 000

 

 

 

36.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

-24 000

36.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster

-24 000

 

 

 

36.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

-27 000

36.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster

-27 000

 

 

 

36.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-30 000

36.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster

-30 000

 

 

 

36.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

200 000

36.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster

200 000

 

 

 

36.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

-89 000

36.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster

-25 000

36.48.21.

Rörelseverksamhet

-64 000

 

 

 

36.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

-25 000

36.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster

-25 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

2 172 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

2 720 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

2 453 000

39.10.91.

Skattegottgörelse

267 000

 

 

 

 

 

 

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-548 000

39.30.90.

Finansieringslån

-548 000

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

2 169 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-551 000

 

 

 

43.01.

ALLMÄN FÖRVALTNING

0

43.01.01.

Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

-500 000

43.27.41.

Produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor (R)

-500 000

 

 

 

43.40.

FASTIGHETSENHETEN

-51 000

43.40.01.

Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter (VR)

-51 000

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

0

44.05.31.

Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F)

-8 000

44.05.32.

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

8 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

-67 000

 

 

 

45.56.

AVFALLSHANTERING

-67 000

45.56.62.

Främjande av avfallshanteringen

-67 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-358 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

340 000

46.19.04.

Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR)

340 000

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-136 000

46.20.41.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-68 000

46.20.46.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF)

-68 000

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

1 550 000

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

1 550 000

 

 

 

46.40.

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA

1 200 000

46.40.20.

Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR)

1 200 000

46.40.22.

Kostnader för skolfartyg (VR)

0

 

 

 

46.42.

ÅLANDS YRKESSKOLA

2 080 000

46.42.20.

Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR)

2 080 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

339 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

339 000

46.44.21.

Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR)

0

 

 

 

46.45.

ÅLANDS GYMNASIUM

-7 275 000

46.45.20.

Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR)

-7 275 000

 

 

 

46.48.

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA

825 000

46.48.20.

Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR)

780 000

46.48.21.

Rörelseverksamhet (F)

45 000

 

 

 

46.50.

ÅLANDS VÅRDINSTITUT

530 000

46.50.20.

Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

530 000

 

 

 

46.52.

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK

480 000

46.52.20.

Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter (VR)

480 000

 

 

 

46.55.

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

-106 000

46.55.20.

Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)

-106 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-185 000

46.60.20.

Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)

-90 000

46.60.22.

Särskilda åtgärder i anledning av vrakfynd (VR)

-95 000

46.60.74.

Utvecklande av Bomarsund (R)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 058 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-250 000

47.03.44.

Nationella investeringsbidrag (R)

-250 000

 

 

 

 

 

 

47.05.

EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

-118 000

47.05.42.

Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-59 000

47.05.47.

EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)

-59 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-250 000

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

0

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

-250 000

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

-362 000

47.17.60.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)

-181 000

47.17.65.

Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R)

-181 000

 

 

 

47.26.

EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN

-12 000

47.26.41.

Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

-6 000

47.26.46.

EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF)

-6 000

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET

-40 000

47.30.24.

Praktikantplatser för högskolestuderande

-40 000

 

 

 

47.46.

FÖRSÖKSVERKSAMHETEN

-26 000

47.46.20.

Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR)

-26 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 788 000

 

 

 

48.20.

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-1 600 000

48.20.22.

Upphandling av sjötrafik (VR)

-1 600 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-188 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR)

-143 000

48.30.25.

Utgifter för drift och underhåll av linfärjor (VR)

-45 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-450 000

48.30.79.

Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R)

450 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

1 653 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

1 653 000

49.98.98.

Föregående års underskott

1 653 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-2 169 000

 

 

     Mariehamn den 7 juni 2011

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman