Lagtingets beslut 49/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 49/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-09-22

BF 5/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Tredje tillägg till budgeten för år 2022

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tillägg till Ålands budget för år 2022:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2022

 tb 2022

 

 

 

 

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

100

Lagtinget

0

0

112

Lagtingets övriga utgifter

15 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet

15 000

0

130

Ålands delegation i Nordiska rådet

-15 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-15 000

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-2 170 000

0

410

Övriga sociala uppgifter

-51 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-51 000

0

415

Kommunernas socialvårdsområde

-2 089 000

0

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom

socialvårdsområdet (F)

-2 089 000

0

430

Allmän miljövård

10 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

10 000

0

470

Miljöhälsovård

-40 000

0

47000

Miljöhälsovård

-40 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-121 000

0

502

Studiestöd

-121 000

0

50200

Studiestöd (F)

-121 000

0

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

-4 000

4 000

615

Främjande av livsmedelsproduktion

0

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

621

Europeiska Unionen - ERUF och ESF

-4 000

4 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-4 000

4 000

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-610 000

0

700

Allmän förvaltning

-20 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-20 000

0

715

Bostäder och byggande

-750 000

0

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

-750 000

0

720

Samhällsteknik

750 000

0

72010

Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF)

750 000

0

745

Oljeskydd

-25 000

0

74500

Oljeskydd

-25 000

0

750 - 751

Kostnader för sjötrafik

-565 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

-565 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

1 100 000

0

825

Ålands polismyndighet

-66 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-66 000

0

826

Ålands ombudsmannamyndighet

-10 000

0

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-10 000

0

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

-24 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-24 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

1 200 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

1 200 000

0

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-1 805 000

4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

0

32 000

892

Finansiella poster

0

32 000

89200

Finansiella poster (F)

0

32 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

0

32 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-15 000 000

81 000

9340

Särskilda lån och investeringar

-15 000 000

81 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

0

81 000

934080

Övriga lån (F)

-15 000 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-15 000 000

81 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-16 805 000

117 000

 

 

     Mariehamn den 22 september 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman