Lagtingets beslut 6/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 6/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-01-16

BF02/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Tredje tilläggsbudget för landskapet Åland år 2018

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2018:

    

 

Anslag

Inkomster

 tb 2018

 tb 2018

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-39 000

0

101

LAGTINGET

-26 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-26 000

0

111

LAGTINGETS KANSLI

-11 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-11 000

0

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-2 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-2 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-55 000

1 000

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS

LEDAMÖTER

-11 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-11 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-29 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-29 000

0

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER

OCH UTGIFTER

-2 000

1 000

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

-1 000

1 000

26003

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

-1 000

0

280

LAGBEREDNINGEN

-13 000

0

28010

Lagberedningen, verksamhet

-13 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

520 000

0

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-29 000

0

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-29 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

549 000

0

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-2 000

0

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokförings-

mässiga korrigeringar (F)

551 000

0

 

 

 

 

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-22 000

0

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-20 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-20 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-2 000

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-2 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-39 000

0

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-39 000

0

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-39 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-32 000

0

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-32 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-32 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-850 000

0

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-27 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-27 000

0

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-48 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-48 000

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-775 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

-775 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-951 000

-20 000

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-19 000

0

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-19 000

0

822

DATAINSPEKTIONEN

-1 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

-1 000

0

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-146 000

130 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-146 000

130 000

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-2 000

0

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-2 000

0

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

-1 000

0

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

-1 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-647 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-647 000

0

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-50 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-43 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

verksamhet

-7 000

0

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

81 000

0

85000

Högskolan på Åland

81 000

0

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-10 000

0

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-10 000

0

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-12 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-12 000

0

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-149 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-149 000

0

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-5 000

-150 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-5 000

-150 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-16 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten,

verksamhet

-16 000

0

 

 

 

 

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-3 000

0

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-3 000

0

870

FORDONSMYNDIGHETEN

29 000

0

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

29 000

0

Verksamhet sammanlagt

-1 468 000

-19 000

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

330

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA

0

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

0

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-3 318 000

0

520

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN

-3 318 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för

undervisning (F)

-3 318 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-580 000

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-580 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

-580 000

0

Överföringar sammanlagt

-3 898 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-8 279 000

15 770 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

7 491 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

7 491 000

 

 

 

 

892

FINANSIELLA POSTER

-8 279 000

8 279 000

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

-8 279 000

8 279 000

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

-8 279 000

15 770 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-150 000

0

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-150 000

0

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

24 000

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

0

24 000

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

0

24 000

 

 

 

 

 

 

 

 

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-40 000

0

9870

FORDONSMYNDIGHETEN

-40 000

0

987000

Fordonsmyndigheten, investering (R)

-40 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-190 000

24 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-13 835 000

15 775 000

 

 

     Mariehamn den 16 januari 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman