Lagtingets beslut 6/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 6/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-01-27

LF 9/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av vissa bestämmelser i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 

1 §

     Genom denna lag upphävs 10 § g punkten och 17 § i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

 

__________________

 

 

     Mariehamn den 27 januari 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman