Lagutskottets betänkande 20/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 20/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 13/2009-2010

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet med Turks- och Caicosöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet. Avtalet bygger på det modellavtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden vilket utarbetats av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 mars 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 9 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson