Lagutskottets betänkande 25/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 25/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-03-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet

·      Ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. lagmotion nr 3/2009-2010

 

INNEHÅLL

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Motionärernas förslag

 

I lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöws m.fl. lagmotion föreslås att suppleanterna för de av lagtinget utsedda ordinarie medlemmarna i Ålands delegation i Nordiska rådet inte längre ska vara personliga.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som konstaterar att det efter förslagets genomförande kommer att vara upp till de ordinarie medlemmarna i Ålands delegation i Nordiska rådet att utforma en praxis för inkallande av ersättare, tillstyrker motionärernas förslag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 mars 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över lagmotionen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i lagmotionen ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 25 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson