Lagutskottets betänkande 7/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om fritidsbåtar

·      Landskapsregeringens framställning nr 10/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelsen om sjöfylleri ändras så att förhållandet mellan blodets och utandningsluftens alkoholhalt justeras för att motsvara de senaste forskningsrönen. Gränsen för sjöfylleri går fortfarande vid en alkoholhalt på 1,0 promille i blodet. Detta motsvarar en alkoholhalt på 0,44 milligram per liter i utandningsluften och inte som man tidigare ansett 0,50 milligram. Vidare föreslås att ansvaret för båtens utrustning och skick överförs från båtägaren till den som använder båten. Slutligen införs möjligheten till åtgärdseftergift vid ringa överträdelser samt möjligheten att ge ordningsbot för vissa förseelser.

     Lagändringen bör träda i kraft inför båtsäsongen 2009.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 december 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Patrik Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Barbro Sundback samt medlemmarna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

Mariehamn den 20 januari 2009

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson