Landskapsregeringens svar ef 14/2009-2010

Tillhör ärendet: Jäv i fråga om golfbana
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands landskapsregering

SVAR PÅ ENKEL FRÅGA nr 14/2009-2010

Lantråd

Datum

 

Viveka Eriksson

2010-10-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Jäv i fråga om golfbana

 

Lagtingsledamot Barbro Sundback begär besked i följande enkla fråga:

 

Föreligger jäv eller föreligger inte jäv i de ovannämnda av näringsministern fattade besluten rörande Ålands golfbana?

 

Med anledning av frågeställningen lämnar landskapsregeringen följande besked:

 

Landskapsregeringen konstaterar att beslut redan har fattats i de två nämnda ärendena. Landskapsregeringen kan därför inte "överpröva" ärendet och i efterhand ta ställning till om jäv föreligger.

 

Om en part är missnöjd med ett beslut kan besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen

 

 

 

 

 

Mariehamn den 4 oktober 2010

 

 

 

 

Lantråd

 

 

Viveka Eriksson