Landskapsregeringens svar ef 16/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ ENKEL FRÅGA

 

Datum

 

 

2002-06-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på enkel fråga

Utvecklingen av radio- och TV-verksamheten på Åland

·      Enkel fråga nr 16/2001-2002

 

 

Med anledning av Barbro Sundbacks enkla fråga angående tidsplanen för landskapsstyrelsens meddelande om utvecklingen av radio- och TV-verksamheten på Åland på medellång sikt, som lagtinget efterlyste i mars 2002 vill landskapsstyrelsen svara enligt följande:

 

Arbetet med denna komplettering till det etermediepolitiska programmet kommer att inledas under hösten 2002, efter det att beredningen av landskapsbudgeten för 2003 är avslutad. Landskapsstyrelsens avsikt är att i enlighet med lagtingets hemställan överlämna kompletteringen inom år 2002.

 

 

 

Mariehamn den 12 juni 2002

 

 

 

L a n t  r å d

 

 

Roger Nordlund