Landskapsregeringens svar ef 21/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

SVAR PÅ ENKEL FRÅGA

 

Datum

 

 

2007-28-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på enkel fråga

Ålands hälso- och sjukvård - livsstilsmottagning

·      Enkel fråga nr 21/2006-2007

 

 

Lagtingsledamot Mats Perämaa har ställt följande enkla fråga:

 

 

Vilka åtgärder har landskapsregeringen vidtagit för att säkerställa att ÅHS livsstilsmottagning har tillräckliga ekonomiska och personella resurser ?

 

Under de två senaste åren har man inom ÅHS drivit ett projekt kring livsstilssjukdomar finansierat med särskilda medel. En sjukskötare har haft en egen mottagning för de personer som bedömts vara i riskzonen för att utveckla diabetes, högt blodtryck, eller för dem som lider av övervikt. Besöken har skett på remiss från läkare, men verksamheten har haft intimt samarbete med bl.a. Diabetesförbundet, Folkhälsan, Ålands Motionsförbund, Ålands Idrottsförbund och Ålands Handikappförbund. Sjukskötaren har också fungerat som ansvarig diabeteskoordinator.

 

Projektet har klart visat att den här typen av förebyggande verksamhet fyller ett stort behov och att det är motiverat att göra den permanent och utveckla den vidare. I ÅHS´ verksamhetsmål för 2008 ingår att ”satsa mera på förebyggande verksamhet genom utökad livsstilsmottagning”. När projekttiden nu utlöper i årsskiftet 2007-08, är avsikten att säkra fortsättningen genom att inrätta en ny sjukskötartjänst för ändamålet fr.o.m. 1.1.2008.

 

I praktiken skulle det ske genom att ombilda en befintlig och under de två senaste åren obudgeterad närvårdartjänst. Verksamhetens innehåll utvecklas efter hand enligt behov och evidensbaserad kunskap. Slutligen vill jag dock understryka att hälsofrämjande verksamhet är en angelägenhet för hela samhället, inte enbart för hälso- och sjukvården. ”Hälsa i alla politiker” är en EU devis som borde äga giltighet

också hos oss.

 

 

 

Mariehamn den 28 september 2007

 

 

 

Landskapsregeringsledamot                      Harriet Lindeman