Landskapsregeringens svar S 1/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

 

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Datum

 

2020-02-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Självstyrelsens grundfundament och förtroende

·      Spörsmål nr 1/2019-2020

 

 

Med stöd av 37 § lagtingsordningen har lagtingsledamot Katrin Sjögren med flera ställt följande spörsmål till landskapsregeringen: Hur avser regeringen agera så att lagtingets och landskapsregeringens anseende inte skadas och har regeringen Thörnroos förtroende för lagtingets tilltänkte och blivande talman?

 

Landskapsregeringen betonar i sitt regeringsprogram likhet inför lagen, rättssäkerhet och värnandet av vårt nationalitetsskydd. I jordförvärvsärenden reglerar jordförvärvslagen (1975:7), landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd, landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd samt tillämpad praxis landskapsregeringens beslutsfattande.

     Landskapsregeringen konstaterar vidare att det parlamentariska system som tillämpas inom självstyrelsen inte innehåller bestämmelser beträffande regeringens förtroende för talmannen. 

 

 

Mariehamn den 12 februari 2020

 

 

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

 

Minister

 

 

Torbjörn Eliasson