Landskapsregeringens svar S 2/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

5x5px

regeringen_svartvit

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Datum

 

2019-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet

·       Spörsmål nr 2/2018-2019

 

Med stöd av 37 § lagtingsordningen har lagtingsledamot Harry Jansson med flera ställt följande spörsmål till landskapsregeringen: Vilken beredskap har landskapsregeringen att avbryta den påbörjade upphandlingen av Gripö-

projektet med hänvisning till finansieringsbehovet för övriga infrastrukturella satsningar?

 

Med anledning härav ger landskapsregeringen följande skriftliga svar.

 

Kortruttsprojektet utredde om omläggning av färjepassen genom infrastrukturinvesteringar kunde minska totalkostnaderna för skärgårdstrafiken. De projekt som gav bäst utfall var omläggningen av södra linjen genom projekt västra och östra Föglö, där Gripöbron ingår. Det kortare färjepasset mellan Föglö och Lumparland möjliggör samtidigt en kapacitetshöjning och elhybriddrift, vilket även ger en utsläppsminskning från driften om 4.200 ton CO2/år jämfört med nuvarande trafik. 

 

Landskapsregeringen har möjlighet att avbryta den påbörjade upphandlingen Infrastrukturprojekt västra Föglö. Upphandlingen är villkorad på flera sätt. Dels kan landskapsregeringen avbryta upphandlingen ifall anbuden väsentligt överstiger det beräknade värdet, dels kan upphandlingen avbrytas, även efter att avtal tecknats, om vägplanerna för västra Föglö inte vinner laga kraft.

 

 

 

Mariehamn den 29.5.2019

 

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Minister

 

 

Mika Nordberg