Landskapsregeringens svar S 3/2018-2019

Tillhör ärendet: Upphandlingen av elhybridfärja
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

5x5px

regeringen_svartvit

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Datum

 

2019-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Upphandlingen av elhybridfärja

·       Spörsmål nr 3/2018-2019

 

Med stöd av 37 § lagtingsordningen har lagtingsledamot Harry Jansson med flera ställt följande spörsmål till landskapsregeringen: Vilken beredskap har landskapsregeringen att omförhandla den påbörjade upphandlingen av elhybridfärja med hänvisning till anförda omständigheter (tidsåtgång för handläggning av eventuella besvär och i förlängningen möjligheter för färjan att inleda sin trafik)?

 

Med anledning härav ger landskapsregeringen följande skriftliga svar.

 

Landskapsregeringen har, ifall behov skulle uppstå, god beredskap att förhandla om nödvändig justering av det upphandlade trafikavtalet.

 

Ett upphandlingsbeslut om att anta anbud fattades den 16.8.2019 och påföljande avtalsteckning skedde den 2.9.2019.

Landskapsregeringen har till och med vecka 44 en rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan ifall vägplanen för västra Föglö inte vunnit laga kraft.

 

 

 

Mariehamn den 9.9.2019

 

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Minister

 

 

Mika Nordberg