Landskapsrevisionens berättelse 1/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Adobe Systems                                                                                               BERÄTTELSE nr 1/2023-2024

                                                                                              

                                                                                                                              Datum                         Nr

                                                                                               28.02.2024            16/2024

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2023

 

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn, den 28 februari 2024

 

 

 

 

Dan Bergman

Landskapsrevisor