Landskapsrevisionens berättelse 1/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Adobe Systems                                                                                                              BERÄTTELSE nr 1/2021-2022

                                                                                              

                                                                                                                 Datum                                                                                                                 Nr

                                                                                               25.02.2022                                                                                               9/2022

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021

 

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn, den 25 februari 2022

 

 

 

 

Dan Bergman

Landskapsrevisor

 


 

 

                   Sammanfattning

 

Landskapsrevisionens granskning sker i form av årlig revision och effektivitetsrevision. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser.

 

Landskapsrevisionen fastställer årligen en granskningsplan. Vid sidan av den årliga bokslutsrevisionen och EU-revisionen väljs ett antal områden ut för effektivitetsrevision. År 2021 har granskningarna omfattat Fastighetsverket, utbildnings- och kulturavdelningen samt verkstads- och lagerenheten.

 

Granskningsresultaten framgår av granskningsrapporterna vilka uppräknas nedan. Rapporterna har publicerats på landskapsrevisionens webbplats www.revisionen.ax.

 

 

 

 

Effektivitetsrevision – God förvaltningssed inom Fastighetsverket – BDO Audiator Ab 14.1.2022

Effektivitetsrevision – Utvärdering av Fastighetsverkets internhyressystem – BDO Audiator Ab 14.1.2022

Effektivitetsrevision – Användandet av resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom Fastighetsverket – BDO Audiator Ab 14.1.2022

Granskning av utbildnings- och kulturavdelningen – Landskapsrevisionen 22.12.2021

Granskning av verkstads- och lagerenheten – Landskapsrevisionen 22.2.2022