Landskapsrevisionens berättelse 1/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Adobe Systems                                                                                                              BERÄTTELSE nr 1/2022-2023

                                                                                              

                                                                                                                 Datum                                                                                                                 Nr

                                                                                               28.02.2023                                                                                               13/2023

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2022

 

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn, den 28 februari 2023

 

 

 

 

Dan Bergman

Landskapsrevisor

 


 

 

                   Sammanfattning

 

Landskapsrevisionens granskning sker i form av årlig revision och effektivitetsrevision. Effektivitetsrevisionen har till syfte att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att landskapet med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser.

 

Landskapsrevisionen fastställer årligen en granskningsplan. Vid sidan av den årliga bokslutsrevisionen och EU-revisionen väljs ett antal områden ut för effektivitetsrevision. År 2022 har granskningarna omfattat Högskolan på Åland, infrastrukturavdelningen samt Ålands sjösäkerhetscentrum.

 

Granskningsresultaten framgår av granskningsrapporterna vilka uppräknas nedan. Rapporterna har publicerats på landskapsrevisionens webbplats www.revisionen.ax.

 

 

 

 

Effektivitetsrevision – Utvärdering av Högskolan på Ålands rutiner för intern kontroll – BDO Audiator Ab 26.1.2023

Effektivitetsrevision – Måluppfyllelse och styrningen av målsättningarna för Högskolans verksamhet – BDO Audiator Ab 26.1.2023

Effektivitetsrevision – Högskolans utbildningsavtal och resultatfinansiering – BDO Audiator Ab 26.1.2023

Granskning av infrastrukturavdelningen – Landskapsrevisionen 24.1.2023

Granskning av Ålands sjösäkerhetscentrum – Landskapsrevisionen 24.2.2023