Medborgarinitiativ 1/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Medborgarinitiativ

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

MEDBORGARINITIATIV nr 1/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-06-10

 

 

 

 

 

 

 


 

Fyrverkerierna måste begränsas

 

 

Undertecknade ombud samt viceombud har idag skriftligen lämnat in ett medborgarinitiativ till lagtingets kansli i enlighet med lagtingsordningens 29 § samt arbetsordningen 33 §.

 

Vi försäkrar att initiativet undertecknats av minst 1.000 personer som enligt valregistermyndighetens rösträttsregister var röstberättigade i det senaste lagtingsvalet samt i övrigt uppfyller de lagstadgade kraven på medborgarinitiativ.

 

 

Motivering

 

Att djur blir skrämda av höga smällar är inget konstigt. Det blir människor också. Djuren har dock inte förmågan att förstå varför det ska smällas raketer och till och med skottränade hundar kan bli rejält uppskrämda av fyrverkerier. Katter, bondgårdsdjur och alla de vilda djuren går INTE att skotträna och skadorna av fyrverkerier och smällare är plågsamma. Skadorna drabbar alltså både vilda och tama djur samt ägare.

Det är varken extremistiskt eller orimligt att värna om djurens hälsa, snarare förvånande att frågan inte lyfts fram tidigare. Det går inte längre att hålla fast vid att ”det har alltid varit så och därför ska det förbli så” utan det är hög tid att vidga sinnet och ställa sig frågan om det är rimligt med så mycket skada på grund av något som människan skulle överleva utan.

Bevisligen kan inte privatpersoner som köper fyrverkerier och smällare hålla sig till tolvslaget på nyårsafton, utan friheten missbrukas och leder till att djur skräms upp fullkomligt i onödan både en vecka före och en vecka efter nyår, och dessutom vid samtliga klockslag på dygnet. Ett förbud för fyrverkeriförsäljning till privatpersoner skulle sätta stopp för att denna form av ”underhållning”, som skadar långt mer än den gör nytta. 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utarbeta ett lagförslag så att fyrverkeriförsäljning till privatpersoner förbjuds inom Åland och att planerade fyrverkerishower av anlitad aktör för fortsätta på bestämda platser och bestämda tider, i regel endast klockan 00 samt upp till 30 min därefter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 juni 2021

 

Ombud                                                      Viceombud

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________                   ­______________________

Pernilla Hägglund                                      Eva Eriksson

 

­­­­­­­­­­­­­­­­