Meddelande 3/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Meddelande

Ladda ner Word-dokument

 

MEDDELANDE nr 3/2015-2016

Datum

 

2016-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2016 - 2019

 

 

Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2016-19 upprättas i enlighet med landskapslagen om främjande av integration ÅFS 2012: 74. Programmet bygger vidare på det första programmet som antogs 2013. Det innehåller mål och åtgärder för främjande av integration vilka kontinuerligt ska följas upp och utvärderas. Hälsa har tillkommit som fokusområde.

 

 

Mariehamn den 14 april 2016

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Nina Fellman

 

 

 

 

 

 

Bilaga: Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2016-2019